Back

DevOps Engineer

DevOps staat voor een werkwijze binnen de softwareonwikkeling om de ontwikkeling en het draaiend houden van software samen te voegen. Kenmerken van DevOps zijn ondermeer het automatiseren van taken en processen binnen het vakgebied en de veelvuldige monitoring bij alle facetten van het ontwikkelen en beheren van software.

1-10 van 16 resultaten worden getoond
Inleiding in RESTful API’sLees meer
€ 595,00

Inleiding in RESTful API’s

De cursus Inleiding in RESTful API's biedt een introductie tot het concept van RESTful API's en hoe mensen en systemen op het internet met elkaar communiceren via HTTP. Deze cursus richt zich op het begrijpen van de basisprincipes van RESTful API's en het verkennen van de fundamentele functies die ze bieden. Tijdens de cursus leren de deelnemers hoe webbrowsers verbinding maken met websites en hoe RESTful API's worden gebruikt om gegevens en functionaliteit tussen verschillende applicaties uit te wisselen. Ze zullen de basisprincipes van HTTP-protocollen begrijpen en hoe deze worden toegepast bij het ontwerpen en implementeren van RESTful API's.

5
8
deelnemers
(1 beoordeling)
Certified Ethical Hacker (C|EH)Lees meer
€ 3.749,00

Certified Ethical Hacker (C|EH)

Een Certified Ethical Hacker (CEH) is een professional die toestemming heeft om de beveiliging van computersystemen en netwerken te testen op kwetsbaarheden. Ze voeren geautoriseerde hackpogingen uit om zwakke punten te identificeren en verbeteringen voor te stellen. De CEH-certificering is ontwikkeld door de International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council) om een standaard te stellen voor ethisch hacken. Het programma is in 2003 gelanceerd en heeft sindsdien wereldwijd erkenning gekregen.

6
0
deelnemer
(0 beoordeling)
Praktisch KubernetesLees meer
€ 1.499,00

Praktisch Kubernetes

In Praktisch Kubernetes leert de deelnemer werken met Kubernetes. Alle deelnemers krijgen de beschikking over een Kubernetes cluster waarop zowel via de command line als via de GUI wordt gewerkt. Er worden oefeningen uitgevoerd met Dockerfiles, Container-images, Containers, Pods, ReplicaSets, Deployments, Volumes, Services, Routes, Logs en Helm. Hiernaast wordt de onderliggende theorie behandeld en middels quizzen getoetst. 

16
40
deelnemers
(1 beoordeling)
Agile ApplicatiebeheerLees meer
€ 1.249,00

Agile Applicatiebeheer

Agile applicatiebeheer omvat het beheren, onderhouden en updaten van softwareapplicaties gedurende de hele levenscyclus, gebruik makend van agile technieken zoals Scrum en Kanban. In de cursus helpen de deelnemers om een keten van haarsalons met 42 reserveringssystemen operationeel te houden. En ieder uur waarin applicatie niet perfect werkt of de techniek het laat afweten kost de haarstudio's veel reserveringen en omzet...

19
18
deelnemers
(0 beoordeling)
Linux SysteemspecialistLees meer
€ 1.299,00

Linux Systeemspecialist

Gebruikers en beheerders van computers met een Linux besturingssysteem hebben door de vele mogelijkheden en doordachte architectuur mogelijk een stijle leercurve voordat ze hun weg door het systeem hebben gevonden. Een Linux Systeemspecialist weet niet alleen Linux computers te gebruiken, maar deze ook te beheren, te configureren en te onderhouden, bij voorkeur met geautomatiseerde taken. De cursus Linux Systeemspecialist neemt de deelnemer mee vanaf de eerste kennismaking met de Linux commandoprompt, gebruikersbeheer, bestanden en netwerkconfiguratie tot het programmeren van shell scripts, configureren van een firewall en het monitoren en foutzoeken in Linux systemen.

29
48
deelnemers
(4 beoordelingen)
Aan de slag met AzureLees meer
€ 1.249,00

Aan de slag met Azure

Het Azure-cloudplatform bestaat uit meer dan 200 verschillende producten en diensten, verdeeld in categorieën als Compute, Networking, Storage en Web services. In de cursus Aan de slag met Azure leert de deelnemer niet alleen de verschillende categorieën diensten te onderscheiden en identificeren maar wordt ook aan de hand van verschillende casussen en praktische oefeningen ervaring opgedaan zodat de oplossingswaarde van diverse producten en diensten herkend en toepasbaar wordt.

21
14
deelnemers
(1 beoordeling)
REST API’s testen met PostmanLees meer
€ 799,00

REST API’s testen met Postman

Het aanroepen, gebruiken, documenteren en testen van API's gaat beter met een gespecialiseerd tool en Postman is het meest populaire hulpmiddel hiervoor. In de cursus worden niet alleen alle mogelijkheden van Postman toegelicht, maar worden deze ook toegepast met echte API's. Hiernaast wordt aandacht besteed aan het testen en automatiseren in JavaScript.

Binnenkort beschikbaar
Automatiseren met AnsibleLees meer
€ 1.249,00

Automatiseren met Ansible

Indien u geïnteresseerd bent in het automatiseren van normaliter handmatig uitgevoerde computerconfiguratiewerkzaamheden en hiermee snel van start wilt gaan dan is de cursus Automatiseren met Ansible voor u bedoeld. De cursus is praktijkgericht opgezet met ongeveer een derde theorie en tweederde praktische oefeningen.

40
89
deelnemers
(4 beoordelingen)
Webtesten met Cucumber, Selenium en PythonLees meer
€ 2.500,00

Webtesten met Cucumber, Selenium en Python

In de cursus Webtesten met Cucumber, Selenium en Python leert de deelnemer werken met de Behavior Driven Testing filosofie, die mogelijk wordt gemaakt door Behave. Behave is evenals Cucumber een combinatie van Gherkin met een programmeertaal, maar in plaats van Ruby of Java maakt Behave gebruik van de programmeertaal Python.

22
43
deelnemers
(0 beoordeling)
Robot FrameworkLees meer
€ 2.500,00

Robot Framework

Het Robot Framework is een set van open source Python modules die het automatiseren van testuitvoering op alle niveau's van testen vergemakkelijkt. Het framework is eenvoudig te installeren op alle voorkomende platformen en is breed inzetbaarheid bij het automatiseren van zowel API als UI testen. In de cursus worden alle facetten van de installatie, het gebruik van Library Keywords, variabelen, logica en uitbreidingen in de vorm van User Keywords behandeld.

12
51
deelnemers
(0 beoordeling)