Back

Citroenen

Recentelijk kwam er bij onze cursusmakers een verzoek voor een twee-delen-gastcollege over “de beginselen van elektronica” binnen, vanaf de basis ingestoken en eindigend bij “Arduino”. We zagen in het gastcollege voldoende aanleiding om een hele nieuwe cursus te ontwikkelen.

Dreyfus model

Het Cursusburo maakt gebruik van het Dreyfus model als toetsingsinstrument voor verworven vaardigheden. Het Dreyfus model helpt inzichtelijk te maken hoe studerenden door middel van formele trainingen en oefeningen kennis en vaardigheden hebben verworven.